DPF

Arbejdsområder

Nogle af de problemer, jeg kan hjælpe med hos både børn, unge og voksne er:

 • Stress og kriser
 • Angst
 • Depression og nedtrykthed
 • Lavt selvværd
 • OCD/Tvangshandlinger og tvangstanker
 • Skilsmisse og dens konsekvenser 
 • Sorg
 • Problemer i forholdet til andre mennesker

På børne– og ungeområdet arbejder jeg desuden med:

 • Forældrevejledning og redskaber til hvordan du hjælper dit barn
 • Tilpasningsreaktioner (ved skilsmisse, dødsfald el.lign.)
 • Adfærdsproblemer
 • Trusler om selvmord eller selvmordsforsøg
 • Selvskadende adfærd
 • Lettere spiseforstyrrelser
 • Søskenderelationer
 • Problemer i de sociale relationer til kammerater
 • Konflikter i familien
 • Testning og undersøgelser

Læs om min måde at arbejde på her  eller  Klik her, hvis du gerne vil kontaktes