DPF

Om mig

Jeg er klinisk psykolog, uddannet fra Københavns Universitet (cand.psych.) i 1999. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet og Specialist i Børnepsykologi. Jeg har en 2-årig uddannelse i kognitiv terapi og har gennem årene deltaget i forskellige uddannelsesforløb i bl.a. løsningsfokuseret terapi, narrativ terapi, systemisk terapi og Schema-terapi. Senest har jeg taget et kursus i skilsmisse-mægling på Northwestern University (Chicago)

Jeg har bred erfaring med at hjælpe mennesker, voksne såvel som børn, unge og familier, som kæmper med psykologiske problemer fra lettere til dybt alvorlige. Jeg har erfaring i at støtte og rådgive både pårørende, forældre og fagfolk.

Mit arbejdsfelt er meget bredt, bl.a. problemer som følge af lavt selvværd, angst, depressioner, tvangshandlinger, tvangstanker og sorg. Desuden har jeg arbejdet med selvmordstruede mennesker. Jeg har tillige på børne- og ungeområdet arbejdet med familieproblemer og adfærdsproblemer.

Jeg underviser og superviserer i kognitiv terapi, og har bl.a. undervist på Københavns Universitet. En stor del af min tid arbejder jeg med skilsmisser og konsekvenserne heraf. Jeg fungerer som eksterne Børnesagkyndig Psykolog for Familieretshuset (der tidligere hed Statsforvaltningen) og for Retterne (Frederiksberg Ret, Glostrup Ret og Holbæk Ret). En del af min tid bruges desuden som Formand for Børnesagkyndig Selskab under Dansk Psykologforening.

I en årrække har jeg arbejdet i London som klinisk psykolog bl.a. på et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium. I London har jeg også arbejdet med forskning på The Anna Freud Centre (www.annafreudcentre.org).

I Danmark har jeg, før jeg blev privatpraktiserende, arbejdet inden for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og inden for den kommunale socialforvaltning. Siden 2007 har jeg haft egen praksis. 

Privat er jeg gift og har to børn

Læs om min måde at arbejde på eller Klik her, hvis du gerne vil kontaktes