DPF

Kognitiv Terapi

Kognitiv terapi arbejder bevidst med en omfattende viden om, at vores krop, vores handlinger, vores tanker og vores følelser påvirker hinanden. I forhold til verden omkring os påvirkes vi bevidst og ubevidst, og vi påvirker selv tilbage. Snuser du til en blomst, bliver du forhåbentligt glad og overrasket over dens duft. Du har uden at tænke over det udført en fysisk handling, der herefter positivt har påvirket din psyke og dine følelser.

Føler man sig fastlåst i en negativ spiral, søger kognitiv terapi at ændre handlinger eller tanker i en retning, der kunne vende denne spiral. Bevidst ændrede handlinger kan medføre mere positive måder også at tænke og føle på. Bevidst ændrede og mere positive tanker kan også medføre mere positive følelser og handlinger. De fleste kender diskussionen om, hvorvidt et glas er halvtomt eller er halvfuldt. En negativ fortolkning (halvtomt) vil ofte medføre negative følelser. En positiv fortolkning (halvfuldt) giver positive følelser. Fortolkninger bygger på vores personlige syn på os selv og på vores eget syn på verden omkring os.

I kognitiv terapi arbejder terapeuten og klienten sammen med at finde ud af, om der er nye og mere relevante måder at fortolke og forstå verden på end den nuværende. I arbejdet med nye måder at handle og tænke på, aftales ofte en slags hjemmearbejde, nemlig forsøg på i dagligdagen at bruge nye indlærte færdigheder. Formålet er at lære klienten bedre at håndtere den modstand i livet, som vi alle møder, og at forebygge tilbagefald.

Kognitiv terapi har — også i forhold til i forhold til børn og unge — gode dokumenterede resultater og er oftest en behandling af kortere varighed.

Klik her, hvis du gerne vil kontaktes