DPF

Sådan arbejder jeg

Behandlingen består hovedsagelig af samtaler. Jeg benytter mig overvejende af følgende to behandlingsformer:

Hvilken terapiform, der vælges, afhænger af den enkelte klient. Forskning har vist, at andre faktorer end den valgte terapiform har stor betydning for, om terapien er succesfuld. De faktorer, som jeg er meget opmærksom på, er:

  • klientens eget ønske om forandring og vilje til at prøve noget nyt for at få det bedre.
  • Et godt og tillidsfuldt forhold mellem klienten og terapeuten.

De første terapitimer giver ofte størst udbytte. Derfor skal vi sammen løbende vurdere, hvor længe terapien skal fortsætte. Ved behandling af børn er det min erfaring, at der hurtigt sker en forandring.

 

Det første besøg hos en psykolog kan være et svært skridt. Jeg kommer på hjemmebesøg, hvis klienten føler, at det letter den første kontakt.

Klik her, hvis du gerne vil kontaktes