DPF

Om samvær - når mor og far skal skilles

18/10/2015

Selvom skilsmisser i dag er blevet helt normale i Danmark, så er er det aldrig noget, der blive normalt for dem, det sker for. Ingen forældre ønsker, at deres børn skal opleve en skilsmisse. Når så skilsmissen alligevel sker, arbejder langt de fleste forældrene for, at den får så lidt indflydelse på deres børns liv som muligt. Og det er her, det store svære spørgsmål om samvær og bopæl kommer ind i billede: Hvorledes sikre man, at børnene bevare den tætte kontakt til begge forældre, samtidig med, at man får skabt en stabil hverdag for barnet. Delesamvær og stabilitet er to modsætninger, der er svære at forene. Hvad skal prioriteres højst: Tæt kontakt til begge forældre med en uge hos hver eller en fast base hos den ene forælder med noget samvær med den anden forælder?

En uge hos hver forælder er en rigtig god løsning for nogle børn, mens det for andre børn kan være en helt umulig måde at leve på. Hvordan ved man, hvad der vil være den rigtige løsning for ens barn? Der er heldigvis hjælp at hente. Socialforskningsinstituttet har laven en del forskningen om emnet, og har udstukket nogle retningslinjer. De skriver at:

En deleordning kan være en god ide, hvis:

  • der er gode psykosociale ressourcer i familien/hos forældrene
  • der er et lavt konflikt niveau og et godt samarbejde mellem forældrene
  • samværet er opbygget fleksibelt efter barnets behov
  • forældrene bor tæt på hinanden, så barnet uden problemer kan passe fritidsaktiviteter og venner

En deleordning kan være en dårlig ide, hvis:

  • der er konflikt mellem forældrene, som barnet involveres i
  • ingen eller kun begrænset kommunikation mellem forældrene
  • samværet er opbygge ud fra forældrenes behov
  • samværet er planlagt ufleksibelt. 
  • barnet er lille

Socialforskningsinstituttet udgav allerede i 2011 et rigtig god pjece: Kort og klart om Børn i deleordninger, som har nogle meget hjælpsomme skemaer til at afgøre, om en deleordning vil være en god ting for ens barn. Tag et kig på den. Jeg har lagt et link her:

http://www.sfi.dk/resultater-4726.aspx?Action=1&NewsId=3141&PID=9422


Tilbage