DPF

Strenge forældre giver umulige børn

05/09/2016

Der er ingen tvivl om, at vi alle gerne vil gøre det bedste for vores børn. At vi alle gerne med vores opdragelse vil give dem de bedst mulige forudsætninger her i livet. Det er bare ikke altid lige nemt. Hvilken opdragelsesmåde, vi bruger, afhænger dels af, hvilken opdragelse, vi selv har fået (altså hvad vi har lært hjemmefra), og dels af hvor pressede vi føler os i hverdagen. Jo mere pressede vi føler os, jo mindre overskud har vi til at tænke os om, inden vi reagere, og være lydhør overfor vores børn og deres behov. 

Det er faktisk ikke ligegyldigt, hvordan vi opdrager vores børn. Indenfor psykologien taler man om, at der grundlæggende er tre forskellige måder at opdrage børn på, som i store træk giver tre forskellige resultater:

- Den autoritære opdrager: Her har børnene en tendens til at blive mere utilfredse, tilbagetrukne og mistroiske. Denne opdragelsesstil disponere i højere grad for både angst og depression senere hos barnet end de to andre opdragelsesmåder. børn opdraget på denne her måde er også mere tilbøjelige til at bryde loven.

- Den eftergivende opdrager: Her har børnene tendens til at bliver mindre selvstændige, mindre udforskende og får mindre selvbeherskelse

- Den Autoritative opdrager: Børn opdraget af disse forældre har en tendens til at blive mere selvstændige, beherskede og tilfredse

Den autoritære opdrager er den opdrager, der er krævende og kontrollerende og som opstiller stive regler, der bare skal overholdes uden diskussion. Sker dette ikke, falder straffen. Disse forældre er ikke særlig lydhør overfor børnenes tanker og følelser om egne behov, og der gåes kun sjældent på kompromis.   

Den eftergivende opdrager er den opdrager, der kun giver få rammer og regler for børnene. Overholdes reglerne ikke, har det ingen konsekvens. Disse forældre er ofte varme og kærlige men giver kun børnene få retningslinier og holdepunkter for deres adfærd.

Den autoritative opdrager er den opdrager, der opstiller regler og rammer for børnene, men giver sig tid til at tage samtalen med børnene om, hvorfor reglerne er, som de er. Disse opdragere lytter også til børnene og deres behov og er parat til at "skrue på" reglerne, hvis det er fornuftigt i forhold til børnenes behov. Her er en dialog mellem opdrager og barn om regler og retningslinier. Overholdes reglerne ikke gives en afmålt konsekvens, der står i forhold til forteelsen.

Held og lykke med det. Husk - at opdrage børn er livets sværeste opgave, men jo mere overskud, du har i hverdagen, jo bedre forudsætninger har du for at gøre det godt.   

 

 

 


Tilbage